Nederlandse nationaliteit krijgen

U kunt op verschillende manieren Nederlander worden: door geboorte of erkenning, via de optieprocedure of door naturalisatie.

3 manieren om Nederlander te worden

U kunt op 3 manieren de Nederlandse nationaliteit krijgen.
 

1. Door geboorte of erkenning

Bent u kind van Nederlandse ouders? Of bent u erkend of geadopteerd door een Nederlandse ouder? Dan kunt u vaak automatisch Nederlander worden. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.

Bent u Nederlander, krijgt u een kind in het buitenland en heeft uw partner een andere nationaliteit? Lees meer over geboorte in het buitenland en Nederlandse nationaliteit van uw kind.

2. Optieprocedure

De optieprocedure is een makkelijke en snelle manier om Nederlander te worden. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u opzoeken of u in aanmerking komt.

3. Naturalisatie

Als u niet voor de optieprocedure in aanmerking komt, kunt u mogelijk door naturalisatie Nederlander worden.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen op een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal.

Voordat u kunt naturaliseren, moet u het inburgeringsexamen voor naturalisatie in het buitenland (de naturalisatietoets) afleggen. Dit kunt u doen op een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. Meer informatie over de aanmelding en het afleggen van de naturalisatietoets vindt u op de pagina Inburgeringsexamen voor naturalisatie.

De voorwaarden en procedure om Nederlander te worden vindt u op de website van de IND.

Maak een afspraak met ambassade of consulaat

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet? En heeft u de benodigde documenten verzameld? Dan kunt u een afspraak maken bij een Nederlandse ambassade of consulaat bij u in de regio.

De IND beslist uiteindelijk of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Meer over de Nederlandse nationaliteit

Meer informatie over de Nederlandse nationaliteit en Nederlander worden vindt u bij de Rijksoverheid.