Consulaire tarieven in Nigeria

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten van het consulaat-generaal in Lagos. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Op het consulaat-generaal kunt u alleen contant betalen in Nigeriaanse Naira (NGN) of met een Europese bankpas.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 3 januari 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR NGN
Paspoort meerderjarige / Passport adult 144,60 75.300,00
Paspoort minderjarige / Passport minor 126,10 65.650,00
Zakenpaspoort / Business passport 144,60 75.300,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor 126,10 65.650,00
ID-kaart meerderjarige / ID card adult 143,45 74.700,00
ID-kaart minderjarige / ID card minor 110,15 57.350,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 31.250,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge application passport or ID card at a different location** 23,00 11.950,00

* Aanvraag op andere locatie dan ambassade, consulaat of EDV-kantoor. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Application at a location other than embassy, consulate or EDV office. The surcharge applies to all applicants.

Consulaire documenten / Consular documents EUR NGN
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 15.600,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 13.650,00
Legalisaties / Legalisations EUR NGN
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 13.650,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 53.600,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assitance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 68.200,00