Legaliseren van documenten uit Nigeria voor gebruik in Nederland

Laat uw Nigeriaanse document legaliseren door het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Nigeria.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Geboorteakte en kopie

Voor gebruik in Nederland heeft u een van de volgende documenten nodig:

 • de originele geboorteakte van het bevolkingsregister (National Population Commission (NPC)
  of
 • een gelegaliseerde fotokopie van die akte

De NPC is de enige instantie die deze akte mag afgeven. Ga naar het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse zaken voor de legalisatie van de akte.

Niet geregistreerde geboorte vóór 14 december 1992: leeftijdsverklaring

(statutory declaration of age / affidavit of age declaration)

Bent u vóór 14 december 1992 geboren en is uw geboorte nooit wettelijk geregistreerd bij de Local Government Authorities (LGA)? Dan heeft u voor gebruik in Nederland twee documenten nodig:

 • een leeftijdsverklaring afgegeven door het Hooggerechtshof van de staat waar u woont of woonde.
  Belangrijk: Laat de namen van uw ouders op de verklaring zetten. Laat de foto’s zitten. Zonder de foto’s is het document niet bruikbaar als bewijsstuk bij gemeente of de IND.
 • een begeleidende brief (covering letter) van het NPC (National Population Commission). Daar staan de namen van uw ouders al in.

Bent u geboren tussen 14 december 1992 en 1 januari 1995 en is uw geboorte wel wettelijk geregistreerd bij de LGA? Dan moet u een ‘certified true copy’ (gewaarmerkt afschrift) van de LGA-registratie overleggen.

Verklaring van ongehuwd zijn

Voor gebruik in Nederland heeft u 2 verklaringen nodig:

 • een verklaring van ongehuwd zijn (affidavit of bachelorhood / affidavit of spinsterhood)
  Vraag deze op bij het Hooggerechtshof van de staat waar u woont of het laatst woonde.
 • een verklaring van huwelijkse status (attestation of marital status)
  Vraag deze op bij de lokale overheid van de plaats waar u woont of het laatst woonde.

Huwelijksakte

Vraag een huwelijksakte op bij de Federal Marriage Registry.

Het huwelijk is gesloten:

 • Vóór 23 januari 2019: registreer het huwelijk bij de Federal Ministry of Interior middels de re-issue procedure.
 • Na 23 januari 2019: Is de akte niet volgens de Nigeriaanse wet bevoegd opgemaakt en afgegeven en u bent niet volgens de Statutory Marriage Act gehuwd?  Registreer het huwelijk bij de Federal Ministry of Interior.

Echtscheidingsakte

Informeer bij de Nigeriaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Overlijdensakte

Deze akte kunt u aanvragen bij de National Population Commission (NPC). De NPC is de enige instantie die deze akte mag afgeven.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren door het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het document is daarna klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.