Anw-uitkering buiten Nederland

Is uw (ex)partner overleden? Dan kunt u buiten Nederland misschien een nabestaandenuitkering krijgen volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Heeft een kind jonger dan 21 jaar beide ouders verloren? Dan kan dat kind mogelijk een wezenuitkering krijgen.

Mijn partner/ouder is overleden

Ik krijg een Anw-uitkering

Ik ga verhuizen naar het buitenland