Het Ouagadougou Partnerschap: samenwerking voor keuzevrijheid voor vrouwen

Veel vrouwen in West-Afrika hebben geen keuzevrijheid over wanneer en hoeveel kinderen ze krijgen. Nederland is een van de landen die zich in het Ouagadougou Partnerschap inzetten om die situatie te verbeteren.

Vier mannen met rugteksten op witte shirts

In West-Afrika sterven elke dag 225 vrouwen tijdens de bevalling, en zijn er nog veel meer vrouwen die lijden aan complicaties. De landen in de regio hebben de hoogste vruchtbaarheidscijfers ter wereld en de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen ligt laag. Veel meisjes en vrouwen in de regio zouden graag zelf willen bepalen wanneer en hoeveel kinderen zij krijgen. Maar vaak hebben zij geen toegang tot moderne anticonceptie middelen.

Ouagadougou partnerschap

Met het Ouagadougou Partnerschap, zet Nederland effectief in op keuzevrijheid voor vrouwen, waarbij ze zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer zij kinderen krijgen. Nederland werkt hierbij samen met andere nationale overheden, maatschappelijke organisaties, de VN en financiële donoren in de negen Franstalige West-Afrikaanse landen Benin, Burkina Faso, Guinea, Ivoorkust, Mali, Mauritania, Niger, Senegal en Togo. Doordat dit partnerschap veel verschillende betrokkenen bij elkaar brengt, is er een positieve beweging in gang zet.

Groeiende betrokkenheid

Die positiviteit is zichtbaar in de groeiende betrokkenheid bij het opzetten van de programma’s. Wel moeten jongeren beter bereikt worden. Daarbij is het van belang dat de leiders van jongerenbewegingen hun verantwoordelijkheid nemen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering van het partnerschap is van 12-14 december 2018 in Dakar. Ook Nederland is daarbij aanwezig. Jongeren, interventies met een hoge impact en een multisectoriële benadering van family planning staan dit jaar centraal op de vergadering. Daarmee bouwt het Ouagadougou Partnerschap voort op het thema van vorig jaar, toen empowerment van vrouwen en meisjes en toegang tot contraceptie centraal stonden.