Nederlands honorair consulaat in Christchurch

Contactgegevens

Consul
Gerald van Looy
Telefoon
Noodgevallen
buiten kantooruren

Voor consulaire zaken en noodgevallen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij telefoonnummer 0800 DUTCH EMBASSY (0800 388243)

Openingstijden

Dienstverlening door de honorair consul

De honorair consul kan u terzijde staan in consulaire noodgevallen. Daarnaast houdt de honorair consul zich bezig met handelsbevordering. Voor vragen over handelsbevordering kunt u een e-mail sturen.

Voor visa- en paspoortaanvragen en consulaire verklaringen kunt u op afspraak terecht bij de ambassade in Wellington. Voor algemene consulaire vragen kunt u het contactformulier invullen.

In een consulaire noodsituatie kan een honorair consul u onder bepaalde voorwaarden terzijde staan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een verloren of gestolen paspoort of bij een ernstig ongeval, ziekenhuisopnames, overlijden, vermissingen, rampen en andere calamiteiten. Dit wordt van geval tot geval bekeken in overleg met de ambassade in Wellington.

Maak via het online afsprakensysteem een afspraak bij de ambassade in Wellington.

Aanmelden bij de ambassade

Bent u op reis of verblijft u langere tijd in het buitenland? Meld u aan bij de Nederlandse ambassade.