Belastingaangifte over het jaar van uw verhuizing naar Nederland

Over het jaar van uw verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland kunt u alleen aangifte doen via het M-formulier. Het papieren formulier krijgt u per post. Heeft u geen papieren formulier ontvangen? Dan kunt u het formulier ook online of telefonisch aanvragen. Over 2020 is het ook mogelijk om online M-aangifte te doen.

Check ook bij de belastingdienst in het land waar u vandaan komt of u daar iets moet regelen.

Voor ieder belastingjaar is er een apart M-formulier. Verhuisde u bijvoorbeeld in 2019 naar Nederland en wilt u over dat jaar belastingaangifte doen? Dan heeft u het M-formulier 2019 nodig. Het M-formulier is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Online M-aangifte 2020

Verhuisde u in 2020 vanuit het buitenland naar Nederland? Dan kunt u over 2020 meestal ook online M-aangifte doen via Mijn Belastingdienst. Hiervoor heeft u een DigiD of een Europees erkend inlogmiddel nodig. U kunt ook het papieren M-formulier gebruiken. Over jaren vóór 2020 kunt u geen online M-aangifte doen.

Belastingdienst stuurt M-formulier

U ontvangt het papieren M-formulier op uw woonadres in Nederland als uw gegevens juist in de Basisregistratie Personen (BRP) staan.

M-formulier zelf aanvragen

Heeft u het papieren M-formulier niet ontvangen? Dan kunt u dit formulier aanvragen bij de Belastingdienst.

Via Belastingdienst.nl

Na uw aanvraag stuurt de Belastingdienst het papieren M-formulier binnen 2 weken via de post naar u op. Lukt het u niet om het papieren M-formulier online aan te vragen? Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland.

M-formulier terugsturen

Stuur het ondertekende voorblad, de ingevulde aangiftebladen en eventueel de jaarstukkenbladen terug naar de Belastingdienst. Vanuit Nederland doet u dit via de retourenvelop.

Controleer vóór het dichtplakken van de envelop:

  • of uw naam en burgerservicenummer bovenaan elk ingevuld aangifteblad staan
  • of het formulier is ondertekend
  • of het adres en de streepjescode zichtbaar zijn achter het venster van de envelop

Tip: Lukt het u niet om het M-formulier zelf in te vullen? Dan kunt u hulp zoeken bij het invullen van uw aangifte.

Aangifte aanvullen of wijzigen

Wilt u na het verzenden van uw aangifte nog gegevens aanvullen of wijzigen? Vraag dan een nieuw M-formulier aan en vul dit opnieuw volledig in. Stuur het formulier daarna terug naar de Belastingdienst.

Aangifte vanuit Nederland

Woont u een heel kalenderjaar in Nederland? Dan kunt u ook op andere manieren aangifte doen in Nederland.

Lees hoe u belastingaangifte in Nederland doet.

Verhuist u terug naar Nederland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons