Nederlandse diploma’s gebruiken in het buitenland

Om uw diploma te gebruiken in het buitenland, laat u het legaliseren. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Het ligt aan het soort opleiding waar u dit laat doen. Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik.

Wat is legaliseren?

Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Door deze legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

Hoe werkt het?

U heeft een Nederlands document dat u in het buitenland wilt gebruiken, bijvoorbeeld:

  • een diploma
  • een cijferlijst
  • een certificaat
  • een bewijs van inschrijving van een opleiding

Uw document heeft minimaal 2 Nederlandse legalisaties nodig. Waar u die haalt, ligt aan:

  • het soort opleiding waar uw document vandaan komt
  • het soort afspraken waar Nederland en het buitenland aan meedoen

Stap 1 - Waar komt uw diploma vandaan?

Vraag na bij uw school, hogeschool, academie of universiteit waar u voor legalisatie terecht kunt met uw document.

Voor de meeste opleidingen regelt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de legalisatie van het document. Kunt u niet bij DUO terecht? Maak een kopie van uw document en laat die waarmerken door een notaris. Ga daarna naar de rechtbank om uw document te legaliseren. Ga naar stap 2.

Voor legalisatie van medische diploma’s kunt u contact opnemen met het Consulair Dienstencentrum (CDC). Stuurt u een scan van uw medische document aan info.consulair@minbuza.nl. Het Consulair Diensten Centrum zal u informeren wat de mogelijkheden zijn.

Stap 2 - Wat zijn de afspraken met het land?

Soms heeft uw diploma ook een apostille nodig. Dit hangt ervan af of het land waar u uw diploma wil gebruiken meedoet aan het Apostilleverdrag.

Controleer of het land waar u uw document wilt gebruiken, meedoet aan het apostilleverdrag

Het land staat op de lijst

Uw document is nu gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland.

Het land staat niet op de lijst van Apostillelanden

Laat uw diploma legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag.

Stap 3 – Legalisatie door buitenlandse ambassade of consulaat in Nederland

Laat het document legaliseren door het land waar u het document wilt gebruiken. De ambassade van dat land in Nederland kan u vertellen hoe dit werkt.