Legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC)

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) legaliseert documenten uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor gebruik in het buitenland. U kunt dit direct aan de balie regelen. Opsturen per post kan ook.

COVID-19/Coronavirus: de serviceverlening van het CDC is ongewijzigd. U kunt documenten tijdens openingsuren aanbieden bij de legalisatiebalie. Er wordt geprobeerd de dienstverlening zo optimaal mogelijk te blijven uitvoeren met een kleinere bezetting. Om besmettingsgevaar te verkleinen, vragen wij u alleen met pin te betalen. Lever documenten zónder plastic mapjes aan.

Nederlandse documenten legaliseren

Het CDC legaliseert Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland. U krijgt dan een sticker op uw document. U kunt dit regelen aan de balie of via de post.

Let op: Voordat u naar het CDC gaat heeft u meestal eerst een andere legalisatie nodig. Bijvoorbeeld van een rechtbank, de Kamer van Koophandel of DUO. Na legalisatie door het CDC moet u het document vaak nog laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken.

Legaliseren aan de balie

Lever uw Nederlandse document(en) in bij de legalisatiebalie van het CDC. U kunt dit ook laten doen door iemand anders. Een machtiging of een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs is niet nodig. U kunt pinnen aan de balie.

Hoelang duurt het?

De wachttijd is gemiddeld 1 uur. Heeft u meer dan 20 documenten? Dan duurt het langer. Documenten die u vóór 11.30 uur inlevert, zijn dezelfde dag klaar.

Levert u ze na 11.30 uur in? Dan kunt u ze de volgende werkdag ophalen vanaf 9.00 uur.

Legaliseren via de post

Stuur uw Nederlandse document(en) (aangetekend) op naar het CDC. Voeg ook uw gegevens toe, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Stuur geen contant geld mee. Nadat het CDC uw document(en) heeft ontvangen, ontvangt u een e-mail waarin staat hoeveel u moet betalen. U betaalt via een online betaalmethode.

Hoelang duurt het?

Na uw betaling stuurt het CDC binnen 5 tot 7 werkdagen de gelegaliseerde documenten aangetekend naar u op.

Kosten

Het legaliseren door het CDC kost € 10 per document. Stuurt u uw document(en) per post? Dan betaalt u ook voor het terugsturen per aangetekende post. De kosten voor aangetekende post binnen Nederland bedragen in totaal € 9,05. Dit bedrag komt bovenop de legalisatiekosten.

Voorwaarden voor uw document

Controleer altijd eerst wat de voorwaarden voor uw document zijn.

  • Uw Nederlandse document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen? Voeg deze dan toe.
  • Vraag bij de organisatie waar u uw document wilt gebruiken hoe oud uw document mag zijn. Het CDC kan documenten ouder dan 1 jaar niet altijd legaliseren. Een uitzondering hierop zijn diploma’s erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze diploma’s laat u eerst legaliseren door DUO.

Is uw document ouder dan 1 jaar? Of twijfelt u of uw document geschikt is voor legalisatie? Mail het CDC dan een scan van uw document. Zorg dat de handtekening en de naam van de persoon die het document heeft ondertekend goed zichtbaar zijn. Het CDC informeert u of zij uw document kan legaliseren.

Welke documenten legaliseert het CDC?

Het CDC legaliseert:

  • originele documenten
  • gewaarmerkte kopieën van een Nederlands document
  • gewaarmerkte kopieën gemaakt door een notaris in Nederland van een buitenlands document, als het originele document in het land van herkomst volledig is gelegaliseerd voor gebruik in Nederland

Vertaling van uw document

Is uw document in een andere taal dan het Engels, Frans, Duits of Nederlands? Laat uw document dan in een van deze 4 talen vertalen door een beëdigde vertaler. De handtekening van de vertaler moet zijn gelegaliseerd door de rechtbank.

Lees meer over vertalingen legaliseren

Welke documenten legaliseert het CDC niet?

Het CDC legaliseert geen:

  • documenten, afgegeven door een ambassade of een consulaat, die in Nederland juridisch ongeldig zijn, zoals een consulaire echtscheiding
  • documenten met een verklaring dat goederen niet in Israël zijn geweest of gemaakt
  • religieverklaringen, zoals christen-verklaringen of doopbewijzen
  • documenten met een stempel ‘seen by’/‘gezien door’ of ‘seen for copy’/‘gezien voor kopie’

Uw document is niet geschikt om te legaliseren

Kan het CDC uw document (nog) niet legaliseren? Dan krijgt u dat aan de balie direct te horen. Als u uw document per post heeft gestuurd, stuurt het CDC uw document aan u terug. U krijgt de kosten niet terug als u minder dan € 15 heeft betaald.

Legaliseren door buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland

Is uw document gelegaliseerd in Nederland? Dan kan het zijn dat het land waar u het document gaat gebruiken uw document ook wilt legaliseren. Vraag dit na via de ambassade of het consulaat van dat land.

Contactgegevens Consulair Dienstencentrum

Contactgegevens CDC
Bezoekadres

Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

U kunt geen afspraak maken.

De legalisatiebalie is gesloten op officiële Nederlandse feestdagen en op 24 december 2021 en 31 december 2021

De legalisatiebalie is op de goede vrijdag geopend.

Postadres

Postbus 20061, 2500 EB, Den Haag

Telefoonnummer

Vanuit Nederland: 0 247 247 247

Buiten Nederland: +31 247 247 247

E-mail info.consulair@minbuza.nl