Legaliseren van documenten uit Nepal voor gebruik in Nederland

U wilt uw Nepalese document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna gaat u met het document naar VFS Global in Kathmandu. Zij regelen de Nederlandse legalisatie bij de Nederlandse ambassade in New Delhi, India.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Nepal.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. Bij een geboorte of andere gebeurtenis doet men daarvan aangifte bij de burgerlijke stand. Dat moet meestal binnen een bepaalde tijd. Gebeurt dit na die tijd, dan maakt de gemeente achteraf een (tardieve) akte op.

 • afschrift van een geboorteakte
 • geboren vóór 1977: laat eerst een tardieve geboorteakte opmaken
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

U kunt deze documenten opvragen bij 3 verschillende instanties. U kunt hier ook een tardieve geboorteakte laten opmaken:

 • Village Development Committee (VDC)
 • Municipality Office
 • (Sub) Metropolitan City Office

Afschrift van een huwelijksakte

U kunt dit afschrift bij de volgende instanties opvragen:

 • Village Development Committee (VDC)
 • Municipality Office
 • (Sub) Metropolitan City Office
 • District Administration Office (DAO)

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren

Laat uw document eerst legaliseren bij het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna gaat u met dit document naar VFS Global Kathmandu. Zij regelen de Nederlandse legalisatie bij de Nederlandse ambassade in New Delhi, India. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Na deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.