Legaliseren van documenten uit Nepal voor gebruik in Nederland

U wilt uw Nepalese document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna heeft u legalisatie van de Nederlandse ambassade in New Delhi, India, nodig.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen documenten laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Nepal.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Is uw originele document niet in het Engels dan heeft u een vertaling nodig in het Engels, Frans, Duits of Nederlands. Als de vertaler niet in Nederland beëdigd is, laat u de vertaling ook legaliseren door het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken en daarna bij de Nederlandse ambassade in New Delhi, India.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. Bij een geboorte of andere gebeurtenis doet men daarvan aangifte bij de burgerlijke stand. Dat moet meestal binnen een bepaalde tijd. Gebeurt dit na die tijd, dan maakt de gemeente achteraf een (tardieve) akte op.

 • afschrift van een geboorteakte
 • geboren vóór 1977: laat eerst een tardieve geboorteakte opmaken
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

U kunt deze documenten opvragen bij 3 verschillende instanties. U kunt hier ook een tardieve geboorteakte laten opmaken:

 • Village Development Committee (VDC)
 • Municipality Office
 • (Sub) Metropolitan City Office

Afschrift van een huwelijksakte

U kunt dit afschrift bij de volgende instanties opvragen:

 • Village Development Committee (VDC)
 • Municipality Office
 • (Sub) Metropolitan City Office
 • District Administration Office (DAO)

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document en, indien van toepassing, de beëdigde vertaling eerst legaliseren bij het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna laat u het document (of de documenten) legaliseren door de Nederlandse ambassade in New Delhi, India.

Hoe maakt u een afspraak?

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem van de ambassade in New Delhi.

Als u er zeker van wilt zijn dat de ambassade uw document kan legaliseren, stuur dan eerst een scan van het te legaliseren document via e-mail naar de ambassade. Als er gegevens op de achterkant van het document staan, scan die dan ook. Als de ambassade u laat weten dat zij het document kunnen legaliseren, kunt u via het online afsprakensysteem een afspraak maken.

Wanneer kunt u uw document ophalen?

De verwerkingstijd van de legalisatie is normaal gesproken 1 werkdag (vandaag inleveren, de volgende werkdag ophalen).

Hoeveel moet u betalen?

De prijs van een legalisatie vindt u in het overzicht van de consulaire tarieven in India.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.