Consulaire tarieven in Myanmar

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een noodpaspoort of een consulaire verklaring.

Op de Nederlandse ambassade in Yangon kunt u alleen betalen met de lokale munteenheid Kyat (MMK).

The Dutch embassy in Yangon only handles payments in the local currency Kyat (MMK).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 januari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR lokale valuta/local currency
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 50,85 80.000,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 94.000,00

Visa

EUR    

lokale valuta/local currency

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 63.000,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 126.000,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 55.000,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00 63.000,00
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 126.000,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR lokale valuta/local currency
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 309.000,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 335,00 529.000,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 34.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 1.461.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.181,00 1.865.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 1.086.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 945,00 1.492.000,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 216.000,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 552.000,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR lokale valuta/local currency
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 47.000,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 41.000,00
Legalisaties / Legalisations EUR lokale valuta/local currency
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 41.000,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 41.000,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 162.000,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 206.000,00