Technisch probleem in productieproces reisdocumenten

In de periode van april tot en met juni 2018 is bij de productie van circa 5000 reisdocumenten een technisch probleem in de echtheidskenmerken vastgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat gaat over de productie van paspoorten, heeft het publiek hierover geïnformeerd.

Stapeltje paspoorten

Ongeveer 150 van deze reisdocumenten zijn door een Nederlandse ambassade uitgegeven. De documenten zijn wel geldig, u kunt er dus gewoon mee reizen, ook als de fout bij uw document is vastgesteld.

Uw paspoort checken

Met gebruik van de BZK ID app – gratis te downloaden op een Android telefoon – kunt u controleren of uw document de fout bevat (U leest in de handleiding BZK-ID app hoe de app werkt). U kunt dit ook controleren bij de Nederlandse ambassades in het buitenland.

Kostenloze vervanging

Mocht het document een fout bevatten, dan zal het kosteloos worden vervangen. U kunt hiervoor op een moment dat u schikt een afspraak maken bij uw gemeente of ambassade.

U kunt op vakantie

Het is niet nodig om een reis of vakantie uit te stellen. U kunt gewoon op vakantie gaan en bij thuiskomst controleren of het reisdocument moet worden vervangen. Mocht het probleem zich voordoen dat bijvoorbeeld een elektronische gate niet opent, dan kunt u zich wenden tot de reguliere grenscontrole. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte gesteld dat de foutmelding kan optreden.

Vragen over uw reisdocument?

Heeft u in de periode van april tot en met juni een reisdocument aangevraagd? En heeft u vragen over het reisdocument en over de ID app? Dan kunt u bellen met het 24/7 BZ contactcenter via +31 247 247 247.

Bij vragen over mogelijke vergoeding van gemaakte kosten in verband met vervanging van uw reisdocument, kunt u mailen naar: mijnreisdocumenten@rvig.nl.