Belasting regelen

Werkt en/of woont u in het buitenland? Dan heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen. En ook voor de toeslagen die u eventueel ontvangt.

Belasting betalen aan Nederland

Als u in het buitenland verblijft, kunt u nog wel in Nederland belastingplichtig zijn. Of kunt u alsnog recht hebben op toeslagen. Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • uw situatie (wonen/werken in buitenland, wonen in buitenland en werken in Nederland)
  • uw baan (ZZP, detachering, tijdelijke uitzending, loondienst)
  • uw werkgever (Nederlands bedrijf, internationale werkgever, buitenlandse organisatie)
  • belastingverdragen (fiscale afspraken tussen Nederland en een ander land)

Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van de regels over belasting en het buitenland.

Belasting betalen in een ander land

Ook het land waarin u woont of werkt (of dit gaat doen) zal waarschijnlijk belasting heffen. U moet dit ter plaatse uitzoeken. Een aantal Nederlandse ambassades biedt extra informatie. Bijvoorbeeld contactgegevens of uitleg over het belastingstelsel van het betreffende land.