Kansen voor ondernemers in Marokko

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Marokko? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Marokko is een opkomende economie met een stabiele economische groei per jaar. Er zijn veel kansen voor buitenlandse investeerders. Afgelopen jaren is de vraag vanuit Europese landen om zaken te doen in Marokko gestegen. Echter, Nederland blijft nog enigszins achter.

Voor meer informatie over de ondernemerskansen in Marokko, neem contact op met: rab-ea@minbuza.nl