Legaliseren van documenten uit Marokko voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Marokko gebruiken in Nederland. U laat deze legaliseren door de Marokkaanse autoriteiten met soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Marokko.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

Afschrift van een geboorteakte

Vraag een volledig afschrift (copie intégrale) op bij de burgerlijke stand (bureau d’état civil) in uw geboorteplaats.

Fiche individuelle d’état civil

De Nederlandse instanties accepteren geen gedeeltelijk uittreksel van de Marokkaanse burgerlijke stand (fiche individuelle d’état civil). Ook niet als het van de Marokkaanse vertegenwoordiging in Nederland komt.

Verklaring van ongehuwd zijn

Informeer bij de Marokkaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een huwelijksakte

Vraag 1 van de volgende 3 documenten aan:

 • een afschrift van uw huwelijksakte bij de rechtbank waar het huwelijk is bevestigd
 • een volledig afschrift van uw geboorteakte bij de burgerlijke stand in uw geboorteplaats (copie intégrale, niet ouder dan 3 maanden). Op het afschrift staat uw huwelijk vermeld
 • een afschrift van een rechterlijke uitspraak die een al langer bestaande echtelijke relatie erkent (zoals vastgelegd in artikel 16 van de Marokkaanse familiewet)

Een Nederlandse gemeente of een instantie zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan u om 2 van deze documenten vragen.

U bent in Nederland getrouwd op een Marokkaans consulaat

U heeft uw originele Arabische huwelijksakte. Daaraan vast zit de Nederlandse vertaling door een beëdigde vertaler. Deze documenten laat u legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Bewijs van huwelijk bij oudere aktes

Op uw huwelijksakte staat de handtekening van de Marokkaanse consulaire ambtenaar die de akte opmaakte. Soms is dit lang geleden en is de handtekening niet meer bekend. Het CDC kan geen onbekende handtekening legaliseren. Vraag dan bij het Marokkaanse consulaat een bewijs van huwelijk op (attestation de mariage). Het CDC legaliseert dan dit bewijs.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Vraag 1 van de volgende 2 documenten aan:

 • een afschrift van uw echtscheidingsakte bij de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken
 • een volledig afschrift van uw geboorteakte bij de burgerlijke stand in uw geboorteplaats (copie intégrale, niet ouder dan 3 maanden). Op het afschrift staat uw echtscheiding vermeld

Een Nederlandse gemeente of een instantie zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan u om beide documenten vragen.

Afschrift van een overlijdensakte

Vraag het volledige afschrift (copie intégrale) op bij de burgerlijke stand (bureau d’état civil) in de plaats van overlijden.

Opvragen van een document door familie of een gemachtigde

Familieleden of andere personen kunnen bijna alle documenten voor u opvragen. Niet-familieleden hebben hiervoor een machtiging nodig van u. De volgende documenten kunt u alleen zelf opvragen:

 • een verklaring van ongehuwd zijn
 • een bewijs van in leven zijn

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij de Marokkaanse autoriteiten. Op de site van de Marokkaanse overheid staat waar u precies terecht kunt. Deze informatie is in het Frans en het Arabisch.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.