Nabestaanden Uitkering (Anw)

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid, waar u recht op kunt hebben na het overlijden van uw partner (of voor wezen).

Is uw partner overleden? Woonde hij of zij in Nederland en verzekerd voor de Anw? Of woonde uw partner in Marokko met een Nederlandse uitkering of pensioen?  Dan heeft u mogelijk recht op een nabestaandenuitkering.

De Anw-uitkering is bedoeld voor nabestaanden die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt. Het recht op Anw eindigt altijd bij het bereiken van de pensioenleeftijd.

De SVB bepaalt op u recht heeft op een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet). Meer informatie vindt u op de website van de SVB. Daar is ook Franstalige informatie beschikbaar.

Anw-uitkering aanvragen

U kunt uw Anw-uitkering aanvragen bij het Bureau Sociale Zaken of via uw regionale CNSS-kantoor.

Beide instanties beschikken over de formulieren die daarvoor nodig zijn. Die kunnen ze samen met u invullen. Het is nodig om diverse documenten bij te voegen waarmee u uw recht op Anw kunt aantonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huwelijksakte of documenten van uw arbeidsverleden in Nederland. Het Bureau Sociale Zaken en het CNSS kunnen u daarover meer vertellen.

Het is belangrijk dat u alle (kopiëen) van gevraagde documenten bijsluit. Doet u dat niet, dan duurt het langer voordat de SVB een besluit kan nemen of u recht heeft op Anw.