Meer Informatie

Op deze websites vindt u algemene informatie over sociale zekerheid.

• de SVB Sociale Verzekeringsbank (http://svb.nl/int/nl/index.jsp)

• UWV  (Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen) (http://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx)

• het CAK (Centraal Administratie Kantoor) (https://www.hetcak.nl/ )

Voor meer algemene informatie over de Nederlandse sociale zekerheid kunt u de volgende websites raadplegen:

• De kennisbank van de Sociale Verzekeringsbank ( http://www.svbkennisplatform.nl )

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( http://www.szw.nl )

• Het informatiecentrum Sociale Zekerheid; stimulansz ( www.socialezekerheid.nl )

• Waaraan te denken als u naar het buitenland verhuist. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-meenemen-naar-buitenland/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-regelen-als-ik-ga-emigreren

 Voor meer informatie over de Marokkaanse Sociale Zekerheid kunt de volgende websites raadplegen:

• La Caisse Nationale de Securité Sociale ( http://www.cnss.ma )

• Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences ( http://www.anapec.org/)

• Caisse Marocaine des Retraites ( www.cmr.gov.ma )