AOW

AOW (Algemene ouderdomswet) is een basispensioen van de Nederlandse overheid. Heeft u ooit in Nederland gewoond en/of gewerkt? Dan heeft u mogelijk recht op een Nederlands ouderdomspensioen.

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de duur dat u in Nederland bent geweest. Voor ieder jaar dat u in Nederland heeft gewerkt en/of gewoond, heeft u 2 procent AOW opgebouwd.

De pensioenleeftijd gaat stapsgewijs omhoog van 65 jaar naar voorlopig 67 jaar. Om precies te weten op welke leeftijd u recht heeft op AOW, kunt u hier uitrekenen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SVB . U kunt ook de franstalige website van de SVB bezoeken.

AOW-pensioen aanvragen

U kunt uw AOW-pensioen aanvragen bij het Bureau Sociale Zaken of via uw regionale CNSS-kantoor.

Beide instanties beschikken over de formulieren die daarvoor nodig zijn. Die kunnen ze samen met u invullen. Het is nodig om diverse documenten bij te voegen waarmee u uw recht op pensioen kunt aantonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de huwelijksakte of documenten van uw arbeidsverleden in Nederland. Het Bureau Sociale Zaken en het CNSS kunnen u daarover meer vertellen.

Het is belangrijk dat u alle (kopiëen) van gevraagde documenten bijsluit. Doet u dat niet, dan duurt het langer voordat de SVB een besluit kan nemen of u recht heeft op een AOW-pensioen. Het is aan te raden om minimaal 6 maanden van tevoren uw AOW-pensioen aan te vragen.

Zie ook