Stage Politieke Zaken

De Afdeling Politieke Zaken van de Nederlandse ambassade in Rabat biedt een stageplaats aan voor een student in de laatste fase van zijn/haar studie met affiniteit voor (internationale) politiek, recht en/of de MENA-regio. De beoogde stageperiode is vijf à zes maanden met als startdatum begin maart 2020 en een gezamenlijk te bepalen einddatum. De stagiair(e) zal gedurende de stage fulltime (40 uur per week) aan de slag gaan.

Werkomgeving
Je komt te werken op de politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Rabat. De ambassade is groot en actief op veel verschillende beleidsterreinen; van consulaire en sociale dienstverlening tot douane- en politie werkzaamheden. Nederland kent een grote gemeenschap van Nederlanders met Marokkaanse wortels die de twee landen nauw aan elkaar verbindt. Naast een intensief personenverkeer is er echter ook een groeiende economische en culturele relatie. Ook is Marokko een van ENB-partnerlanden (Europees nabuurschapsbeleid). De leefomstandigheden in Marokko zijn goed: een prettig klimaat, afdoende verkrijgbaarheid van levensbenodigdheden en een aanvaardbare veiligheids- en woonsituatie.

Stageomschrijving
Je neemt actief deel aan de dagelijkse werkzaamheden van de politieke afdeling van de ambassade. Zo houd je het nieuws in lokale en internationale media goed bij, neem je deel aan bijeenkomsten, zorg je voor verslaglegging en draag je bij aan rapportages over de politieke-, mensenrechten- en sociale situatie in Marokko. Daarnaast help je bij het organiseren van activiteiten op de ambassade en bij inkomende en uitgaande bezoeken. Ook ondersteun je de politieke afdeling in het beheer van de projecten die we met diverse organisaties in Marokko uitvoeren.

Wat bieden wij
Een uniek kijkje in de keuken van het politieke werk van een ambassade, in het prachtige en interessante Marokko. Je krijgt de kans om bilaterale politiek en diplomatie van dichtbij mee te maken. Daarnaast mag je met regelmaat deelnemen aan interessante activiteiten en bijeenkomsten, zowel in als buiten de ambassade. Ook krijg je een goed beeld van de samenwerking tussen de ambassade en het maatschappelijk middenveld door mee te draaien in het beheer van ons projectportfolio en contact met NGOs te onderhouden. Kortom, een uitdagende stageplaats met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en creativiteit.

Profiel van de stagiair(e)

  • Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit.
  • Gedurende de gehele stageperiode sta je ingeschreven aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling of aan een erkende universiteit in het buitenland.
  • Je bent in een vergevorderd stadium van een universitaire studie. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar het ligt voor de hand dat de stage binnen de kaders van de studie past, ook als de stage geen verplicht onderdeel van de studie is.
  • Je hebt aantoonbare affiniteit en interesse in politieke onderwerpen, de MENA-regio en Marokko.
  • Je hebt een proactieve, flexibele en zelfstandige werkhouding.
  • Je bent enthousiast, ondernemend, leergierig en een teamspeler.
  • Uitstekende schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels zijn essentieel. Kennis van Frans op niveau B1 of hoger is een pre.

De Nederlandse ambassade in Rabat
Voor meer informatie over de Nederlandse ambassade in Rabat zie: www.facebook.com/Pays-Bas.Rabat

Algemene voorwaarden en vergoedingen
Een overzicht van alle andere voorwaarden en vergoedingen vind je op deze website. Hier vind je ook informatie over de stagevergoeding.

Meer weten en/of solliciteren
Sollicitatiebrieven (max. 1 pagina) en curriculum vitae (max. 2 pagina’s) dienen uiterlijk 3 januari te zijn gestuurd naar rab-pa@minbuza.nl, o.v.v. ‘Stage’. Ook voor vragen kunnen belangstellenden op dit e-mailadres terecht. Brieven en vragen worden gericht aan Madelien Meulenkamp, Tweede Secretaris van de Politieke Afdeling.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.