Stage Economische Afdeling

De afdeling economische zaken van de Nederlandse ambassade in Rabat biedt een stageplaats aan voor een student in de laatste fase van zijn/haar studie met interesse in economische diplomatie.

De beoogde stageperiode is zes maanden met als startdatum april 2020. De stagiair(e) zal gedurende de stage fulltime (40 uur per week) aan de slag gaan.

Werkomgeving

Je komt te werken op de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Rabat. De ambassade is groot en actief op veel verschillende beleidsterreinen. Veel taken vloeien voort uit de al decennia bestaande migratierelatie tussen Nederland en Marokko, zoals de consulaire en sociale dienstverlening en politiesamenwerking. Nederland kent een grote gemeenschap van Nederlanders met Marokkaanse wortels die de twee landen nauw aan elkaar verbindt. Naast intensief personenverkeer is er echter ook een groeiende economische en culturele relatie. De leefomstandigheden in Marokko zijn goed: een prettig klimaat, afdoende verkrijgbaarheid van levensbenodigdheden en een aanvaardbare veiligheids- en woonsituatie.

Stageomschrijving

De stagiair(e) ondersteunt de economische afdeling bij haar reguliere werkzaamheden. Daarbij valt te denken aan het helpen organiseren van seminars en business events, deelname aan beurzen en conferenties, opstellen van verslagen en berichten, alsmede verzorgen van de regelmatige bijdrage aan de LinkedIn-pagina van de ambassade. Hij/zij zal actief worden ingezet voor invulling van het economische programma van de ambassade en voor ondersteuning van inkomende en uitgaande missies.

Daarnaast krijgt de stagiair(e) in overleg met het hoofd van de economische afdeling een onderzoeksopdracht. De thema’s van deze opdracht kunnen bijvoorbeeld zijn: buitenlandse investeringen in Marokko in kaart brengen, marktonderzoek doen van opkomende sectoren die kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven, of het zoeken naar economische kansen in Marokko voor de Marokkaanse diaspora in Nederland.

De stagiair(e) wordt begeleid door het hoofd van de economische afdeling en werkt nauw samen met de overige medewerkers van de economische- en landbouwafdeling van de ambassade in Rabat en het consulaat-generaal in Casablanca.

Wat bieden wij?

Dé kans om kennis te maken en ervaring op te doen met de werkzaamheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in het bijzonder met het werken op een ambassade. Je komt terecht in een team van enthousiaste mensen, zowel ambassadebreed als binnen de economische afdeling. Ook is het aangeboden takenpakket erg divers en mag je met regelmaat deelnemen aan interessante activiteiten en bijeenkomsten, zowel in als buiten de ambassade.

Daarnaast biedt Rabat een prettige leefomgeving, is het klimaat in Marokko aangenaam, en kun je vanuit Rabat ook andere delen van Marokko leren kennen.

Stagevereisten

  • Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit.
  • Gedurende de gehele stageperiode sta je ingeschreven aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling of aan een erkende universiteit in het buitenland.
  • Je bent in een vergevorderd stadium van een universitaire studie, het liefst economie, bedrijfskunde, marketing en/of communicatie. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar het ligt voor de hand dat de stage binnen de kaders van de studie past, ook als de stage geen verplicht onderdeel van de studie is.
  • Aantoonbare interesse in internationale handel, commerciële ervaring, c.q. affiniteit met handelsbevordering is een pre;
  • Je hebt een proactieve, flexibele en zelfstandige werkhouding.
  • Je bent enthousiast, ondernemend, leergierig en een teamspeler.
  • Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
  • Uitstekende schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels zijn essentieel, evenals een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk (liefst op niveau B1 of hoger). 

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kunt u vinden op deze site.

Aan belangstellenden wordt gevraagd uiterlijk 3 januari per e-mail te reageren, met een motivatiebrief en CV, naar het adres RAB-EA@minbuza.nl, o.v.v. ‘Stage Economische afdeling’.

In de week van 13 januari 2020 zal een interview per skype plaatsvinden met geselecteerde kandidaten en zal een schriftelijke test worden afgenomen.

Voor nadere vragen kunt u terecht bij de heer Adil Raitab, +212 537 219 633.

Voor meer informatie over de Nederlandse ambassade in Rabat, zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/marokko en www.facebook.com/Pays-Bas.Rabat.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties .