Beleidsmedewerker Politieke, Culturele en Economische Zaken

De Nederlandse ambassade in Valletta is op zoek naar een beleidsmedewerker politieke, culturele en economische zaken per 1 november 2018.

Functie omschrijving

 • De beleidsmedewerker is primair belast een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en het verzorgen van de opstelling van projectplannen voor de ambassade;
 • De beleidsmedewerker is verantwoording schuldig aan de ambassadeur voor wat betreft het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid; en het op- en bijstellen van projectplannen;
 • Departementale beleidslijnen op het betreffende beleidsgebied van de ambassade en de beschikbare financiële budgetten zijn van belang voor de voorstellen tot verbetering van het beleid en de te ontwikkelen projectplannen;
 • De beleidsmedewerker neemt beslissingen over de kwaliteit van de analyse van verzamelde gegevens en de vertaling van algemene kaders van het departementsbeleid in mogelijkheden voor concrete plannen voor de ambassade.

Werkzaamheden

 • Rapportage over politiek-economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Malta (waaronder in ieder geval over voor NL relevante binnenlandspolitieke ontwikkelingen, de positie van Malta t.a.v. EU-dossiers, m.n. daar waar deze kansen of bedreigingen voor NL betekenen, asiel en migratie, MFK, ethische kwesties als abortus, LGBTIQ- en vrouwenrechten).
 • Logistieke en inhoudelijke ondersteuning t.b.v. politieke en ambtelijke bezoeken vanuit Nederland aan Malta;
 • tiëren en behandelen van projectvoorstellen i.h.k.v. publieksdiplomatie en het beheren van het KPF.
 • Bijdragen aan het versterken van handel tussen Nederland en Malta, actief ondersteunen van Nederlandse ondernemers in Malta (o.a. door contacten van de ambassade met hen te delen) en het verschaffen van informatie over ondernemen in Nederland aan Maltese ondernemingen.
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk bij de Maltese overheid, ambassades, internationale organisaties, kenniscentra, culturele instellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en media.
 • Eerstverantwoordelijke voor perszaken en tevens publiekvoorlichting via online media (o.a. website en Facebook), waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voornamelijk bij de stagiair ligt.
 • Bijdragen aan het opbouwen en in standhouden van bilaterale samenwerking, inclusief in multilaterale verbanden als de EU, VN en NAVO.
 • Achtervang van collega's: ondersteunen en vervangen CdP in managementtaken en vertegenwoordiging, en ondersteunen medewerker AZ/CA in consulaire en financiële werkzaamheden.

Speelruimte

Medewerker wordt direct aangestuurd door CdP.

Contacten

 • Met zowel de Nederlandse als Maltese (senior) beleidsmedewerkers over ontwikkelingen in het beleidsveld, ervaringen met programma’s en het beleid.
 • Met de leiding en medewerkers over de procedures, werkwijze en voortgang van programma’s en over de uitleg en interpretatie van regelgeving.

Functie-eisen

Kennis- en vaardigheden

 • Affiniteit met EU aangelegenheden
 • Affiniteit met handelsbevordering
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels
 • Kennis van IT en online media (FB, website, twitter)
 • Goede contactuele eigenschappen en discreet in optreden naar buiten
 • Buitenlandervaring is een pre
 • In staat zijn integer met vertrouwelijke en persoonlijke informatie om te gaan
 • Bij voorkeur enige beleidservaring op een ministerie.

Competenties

 • Analytisch denkvermogen
 • Initiatief
 • Netwerken
 • Plannen & organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Werk- en denkniveau van de functie/aanvullende opleidingen en kennis

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Relevante werkervaring is een pre.
 • Inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot de / het gebied(en) waarop de ambassade actief is;
 • Kennis van algemeen didactische methoden en technieken, methoden en technieken voor het opzetten van projectplannen en het uitvoeren van evaluaties alsmede vaardigheid in de toepassing ervan;
 • Inzicht in relevante departementale kaders en wet- en regelgeving op het betreffende beleidsterrein;
 • Vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, plannen en rapportages en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende beleidsmatige en financiële consequenties.

Werkomgeving

De ambassade is najaar ’15 overgegaan op Het Nieuwe Werken werkt sinds april 2016 in een colocatie met de Duitse ambassade. De colocatie is gehuisvest in een modern pand met de ambassades van het VK, Ierland en Spanje en enkele bedrijven.


Malta is een klein en compact land met een klein ambtenarenapparaat. De contacten met NL zijn de laatste jaren intensiever geworden. Op het gebied van EU-zaken (trio-voorzitterschap NL-MAL-SLOW), asiel en migratie is de samenwerking verder versterkt.

De Nederlandse gemeenschap in Malta is relatief groot, geschat op ruim 1200 personen. Het aantal Nederlandse toeristen wordt geschat op ruim 50.000 per jaar. Voor NL belangrijke sectoren zijn financiële dienstverlening en online kansspelen.

Typering medewerker

Een teamspeler die zich thuis voelt in een internationale omgeving en beschikt over een brede inhoudelijke belangstelling. Een medewerker die zich actief en initiatiefrijk toont en zich bewust is van mogelijke gevoeligheden die de functie als ambassademedewerker met zich meebrengt. Heeft een politieke antenne en legt gemakkelijk contact. Moet zich flexibel tonen in de te verrichten taken.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie (motivatiebrief en CV) tot dinsdag 2 oktober (23:50 uur) richten aan dhr. F.L. Keurhorst door te mailen naar val-cdp@minbuza.nl.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jeroen Boonzaaijer via val@minbuza.nl of +35621313980.