Cultuurverschillen bij zakendoen in Mali

Doet u zaken met Mali? Dan krijgt u te maken met een andere cultuur. Als u de verschillen kent, vergroot u de kans op succes.

Advies

Om succesvol zaken te doen met buitenlandse partners is het handig de lokale omgangsvormen goed te kennen. De medewerkers van het ambassadenetwerk geven u advies en tips. Zij kennen de cultuur van het zakendoen en kunnen omgaan met taal- en cultuurbarrières.

Misverstanden

Zelfs als het gaat om onze buurlanden kan het gebeuren dat u elkaar niet goed begrijpt. Misverstanden zijn te voorkomen wanneer u de achtergrond en cultuur van uw buitenlandse partner beter kent.

Omgangsvormen

Hoe benadert u uw handelspartner? Zijn de omgangsvormen in het land hiërarchisch of gelijkwaardig? Houdt men van formele beleefdheid of een vriendschappelijke benadering? Zakendoen gaat makkelijker als u de juiste omgangsvormen kent.

Do’s and don’ts

In het landenoverzicht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u per land actuele informatie over de geldende zakelijke gewoonten en etiquette.

App NL exporteert

U kunt ook de app NL exporteert  downloaden. Via een interactieve wereldkaart vindt u per land informatie. Die kunt u gebruiken bij uw oriëntatie op de lokale markt.

Cultuurverschillen bij zakendoen in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.

Culturele verschillen

  • Mali is een hiërarchische samenleving, die ouderen en mannen privilegieert. Natuurlijk is het altijd belangrijk lokale gebruiken te respecteren. Gelukkig heeft Mali een heel gastvrije en open samenleving, die veel ruimte laat voor andere gewoonten en culturen. Malinezen zijn trotse mensen, met een sterk bewustzijn van hun eeuwenoude geschiedenis. De officiële taal is Frans, maar de meeste mensen spreken vooral lokale talen, waarvan Bambara in het zuiden de belangrijkste is.
  • Mali heeft een lange geschiedenis van familiebedrijven. Als gevolg daarvan wordt de private sector gedomineerd door ondernemingen met een focus op ondernemingskansen die binnen de grenzen van familieconnecties liggen. Een nieuwe generatie van ondernemingen die opener zijn en zoeken naar externe partners voor groei, is in ontwikkeling.
  • Een gegeven woord is vaak sterker dan een getekend contract, maar geschreven contracten worden wel steeds meer de norm.
  • Mali heeft een bemiddelingscultuur. In geval van een geschil is het beter om een ‘vriendelijke oplossing’ te zoeken, dan een uitspraak van de rechtbank, die op zijn best onvoorspelbaar is. Een gang naar de rechtbank wordt gezien als een strategie om in het ergste geval het verlies te beperken, niet om een geschil te winnen.