Consulaire tarieven in Maleisië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur kunt u betalen met een creditcard (VISA of Mastercard) of Nederlandse bankpas, in euro (EUR).

Tarieven vanaf 1 augustus 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR MYR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 695,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)

121,85

605,00
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 695,00
ID-kaart meerderjarige / ID card adult (18 and over) 126,20 625,00
ID-kaart minderjarige / ID card minor (under 18) 98,60 490,00
Nooddocument / Emergency document 49,80 245,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00

295,00

Consulaire documenten / Consular documents EUR MYR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 145,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 130,00
Legalisaties / Legalisations EUR MYR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 130,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 130,00
Assistentie bij opvragen documenten / Assistence in requesting documents 103,00 510,00

Visa / Visa

EUR

MYR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa children < 6 years gratis / free of charge gratis / free of charge
Schengenvisum kinderen 6 - 11 jaar / Schengen visa children 6 - 11 years 40,00 195,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 395,00
Schengenvisum, gereduceerd tarief* / Schengen visa, low fee* 35,00 170,00
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 395,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Carribbean visa children <6 years gratis / free of charge gratis / free of charge
*visumfacilitatie voor burgers uit Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland / * visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR MYR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 950,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 1.620,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 100,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 4.480,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 5.720,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 3.330,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 4.575,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 660,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 1.740,00