Wastemanagement missie naar Thailand en Maleisië

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ambassade in Thailand organiseert de Nederlandse ambassade in Maleisië een wastemanagement missie. Deze vindt plaats van 6 tot en met 11 oktober in Thailand en Maleisië.

De missie ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het betreden van de ASEAN-markt. De afvalsector omvat onder andere afvalmanagement, collectie en transport, sorteren, recyclen en Waste-to-energy (WtE).

Kansen voor Nederlandse bedrijven in ASEAN landen

Door de snel groeiende bevolking en economieën in de ASEAN-landen is de verwachting dat de hoeveelheid geproduceerd afval de komende jaren verder toeneemt. Alle ASEAN-landen zijn er inmiddels van overtuigd dat beter afvalmanagement nodig is voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van de bevolking. De ASEAN-regio is ook verantwoordelijk voor veel plastic in rivieren en zeeën.

Regeringen willen daarom afvaldumps sluiten en toewerken naar een afname van afval, meer recycling en waste-to-energy (WtE).

Recycling van kunststof
Beeld: Nienke Elenbaas

Maleisië

Maleisië biedt veel kansen voor ondernemers. Het land recyclet minder dan 5% van het afval. Vuilnisbelten zijn vol en het beheer ervan is vaak slecht. De overheid wil dus dat ze worden opgeknapt. Daarnaast wil Maleisië voor verdere verwerking overstappen op WtE. Ook moet de recyclinggraad omhoog.

Om deze doelen te bereiken zoekt de overheid buitenlandse partners. Grote Maleisische concessiehouders zijn bovendien actief op zoek naar nieuwe technologie voor afvalverwerking. Enkele Nederlandse bedrijven zijn al actief in Maleisië en zoeken partners om een ketenoplossing aan te bieden.

Kansenrapport

Deze missie is een vervolg van een marktstudie (pdf, Engelstalig) (PDF, 1.7 MB) uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De ambassades in Thailand en Maleisië hebben belangrijke publieke en private contacten gelegd voor intensievere samenwerking op het gebied van afvalverwerking. Zij kunnen u met advies en contacten ondersteunen bij het zetten van verdere stappen in deze markt.

Contact

Aanmelden voor deze missie kan nog tot en met zaterdag 31 augustus. Voor meer informatie of vragen over de afvalsector in Maleisië kunt u contact opnemen met de ambassade via kll.ea@minbuza.nl