LanguageOne Kuala Lumpur

U woont in of rondom Kuala Lumpur en uw kind volgt onderwijs aan een internationale school. Of u bent van plan om naar Kuala Lumpur te verhuizen. Hoe zorgt u er dan voor dat de Nederlandse taal en cultuur niet verloren gaan? En dat uw kind probleemloos aansluiting vindt bij Nederlandse of Vlaamse scholen als u besluit terug naar huis te gaan?

Bij LanguageOne krijgen kinderen van 4 tot 18 jaar Nederlandse les. Zij krijgen de kans met plezier de Nederlandse moedertaal verder te ontwikkelen en te leren over de Nederlandse en Vlaamse cultuur. De Nederlandse Taal en Cultuurprogramma’s (NTC) sluiten aan op de Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen en bereiden uitstekend voor op terugkeer naar Nederland of België. Daarnaast sluit het lesprogramma aan op het internationale dagonderwijs van bijvoorbeeld M’KIS en ISKL, wat leidt tot actievere deelname van de leerlingen, doeltreffender onderwijs en hogere leeropbrengsten.

In augustus 2018 is gestart met Nederlandse lessen op M’KIS en ISKL, twee toonaangevende internationale scholen in Kuala Lumpur. LanguageOne geeft les aan alle jaren van het basisonderwijs en er zijn ook groepen voor het voortgezet onderwijs tot en met het vierde leerjaar. Afhankelijk van de locatie beginnen de lessen om 15.15 (ISKL) of 15.30 (M’KIS). Op M’KIS eindigen de jongste groepen om 18.00 uur, alle andere leerlingen gaan om 18.15 of 18.30 uur weer naar huis. Op ISKL eindigen de lessen om 18.05.

LanguageOne is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en geaccrediteerd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Nieuwsgierig naar de school? Bezoek dan LanguageOne Kuala Lumpur.