Legaliseren van documenten uit Madagaskar voor gebruik in Nederland

U wilt uw Malagassische document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Malagassische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam in Tanzania uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Madagaskar.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij het kantoor van de burgemeester (mairie) van de stad waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij het kantoor van de burgemeester (mairie) van de stad waar u woont.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(jugement de divorce)

Dit afschrift vraagt u op bij de Rechtbank in Eerste Aanleg (Tribunal de Première Instance) in de provincie waar de echtscheiding plaatsvond.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Malagassische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna levert u het in bij het Nederlandse consulaat in Antananarivo in Madagaskar. Het consulaat zorgt ervoor dat  de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam, Tanzania, uw document legaliseert. U haalt het dan weer op in Antananarivo.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Madagaskar.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.