Legaliseren van documenten uit Macau voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Macau gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Macause ministerie van Justitie. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

De procedure is anders als u documenten uit China wilt gebruiken in Nederland en als u documenten uit Hong Kong wilt gebruiken in Nederland.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Macau.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn die van de burgerlijke stand (Conservatória do Registo Civil de Mação):

 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte (vanaf 31 maart 1963)

Deze documenten vraagt u op bij het huwelijks- en overlijdensregister (conservatória do registo de casamentos e óbitos).

Afschrift van een geboorteakte

Dit document vraagt u aan bij het geboorteregister (conservatória do registo de nascimentos).

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u op bij het huwelijks- en overlijdensregister (conservatória do registo de casamentos e óbitos). Bent u voor de rechtbank gescheiden, dan vraagt u het afschrift daar op.

Verklaring van ongehuwd zijn

Informeer bij de Macause autoriteiten waar u deze verklaring kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Macause ministerie van Justitie. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.