Tips voor zakendoen in Luxemburg

Waarom zakendoen in Luxemburg

Wat maakt Luxemburg een interessant land om zaken mee te doen?

  • Nederland en Luxemburg hebben een lange gezamenlijke historie en zijn thans beide lid van zowel de Europese Unie als de Benelux.
  • Luxemburg's grootste voordeel is de ligging in het hart van Europa, met grote economische landen Duitsland en Frankrijk als buurlanden. Het is een strategische, slimme bedrijfslocatie met een nationaal karakter van openheid, dynamiek en betrouwbaarheid.
  • Luxemburg is heel internationaal met een goed geschoolde beroepsbevolking. Engels als belangrijke taal in het zakenleven vergemakkelijkt de toegang tot de markt.
  • Luxemburg is een sterk en stabiel land, zowel economisch, politiek en financieel. Het land werd in 2018 wederom beloond met een AAA-rating.
  • Luxemburg is goed bereikbaar vanuit Nederland.

In het rapport 'Doing business in Luxembourg 2018' (pdf) geeft de Wereldbank informatie over zakendoen in Luxemburg en de investeringsregels.

Algemene tips

Bedrijven die handelen in strategische goederen moeten voldoen aan strenge regels. Strategische goederen zijn:

  • militaire goederen, zoals geweren;
  • goederen die zowel vreedzaam als militair te gebruiken zijn, zoals nachtkijkers of chemicaliën (zogenoemde dual-use).

Ook de handel in strategische diensten en software is gebonden aan de strenge regels voor strategische goederen.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor uw goederen of diensten? U vindt antwoorden op veelgestelde vragen over strategische goederen op rijksoverheid.nl.

Cultuurverschillen

Hieronder vindt u enkele gedragsregels die bij de zakencultuur van Luxemburg horen:

  • Luxemburg kent drie officiële talen: Frans, Duits en Luxemburgs. Engels wordt in zakenleven steeds vaker gebruikt.
  • Tijdens een eerste ontmoeting worden meestal visitekaartjes uitgewisseld. Het is aan te raden om zowel visitekaartjes in het Frans als Duits te laten drukken.
  • Beleefdheid en respect zijn erg belangrijk in Luxemburg en vergroot uw zakelijke kansen.

Meer informatie over de do's en dont's bij zakendoen in Luxemburg is te vinden via de landpagina Luxemburg van RVO.nl.

Producteisen

Binnen de EU zijn wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieueisen voor producten verregaand gestroomlijnd. Denk bijvoorbeeld aan CE-markering.

Voldoen uw producten aan alle wettelijke EU-voorschriften, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt, maar uw product wel voldoet aan de wettelijke eisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Het hanteren van Europese normen is meestal niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. In de EU worden normen vastgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen geven aan wat de Nederlandse overheid (samen met 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven hoe u met kwesties om dient te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Door te werken aan de hand van de OESO-richtlijnen wordt uw onderneming transparanter en loopt u minder risico.

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Na het doen van deze (korte) test weet u welke internationale MVO-risico's u loopt met uw handelsactiviteiten, en wat u kunt doen om de risico's te beperken.

Heeft u een specifieke vraag, of vindt u niet de informatie die u zoekt?

Neem dan vrijblijvend contact op via LUX@minbuza.nl.