Oneerlijke concurrentie in Luxemburg melden

Heeft uw bedrijf te maken met oneerlijke concurrentie in Luxemburg? U kunt terecht bij het meldpunt handelsbelemmeringen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland.

Waar kan ik een melding maken?

Heeft u een klacht over oneerlijke concurrentie in het buitenland, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen. Oneerlijke concurrentie is bijvoorbeeld illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding.

U kunt een melding van oneerlijke concurrentie maken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl of bellen met +31 70 348 52 64. Ook kunt u hier vragen stellen en suggesties delen, zoals ideeën over de verbetering van douaneprocedures.

Meer informatie over het maken van een melding vindt u bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.