Wat is de buitenlandregeling voor de zorgverzekering?

De buitenlandregeling is een afspraak tussen Nederland en andere landen over medische zorg en de vergoeding daarvan. De regeling geldt voor mensen die een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland en in het buitenland wonen. De regeling kan ook gelden voor gezinsleden van mensen die in Nederland werken en in het buitenland wonen.

Het CAK voert de buitenlandregeling uit.

Voor wie geldt de buitenlandregeling?

De buitenlandregeling geldt in de volgende situaties:

  • U woont in een verdragsland en ontvangt een pensioen of uitkering uit Nederland.
  • U bent gezinslid van iemand die in een verdragsland woont en een pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt.

De regeling kan ook gelden voor gezinsleden van mensen die in Nederland werken en in het buitenland wonen (grensarbeiders).

Wat zijn verdragslanden?

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over medische zorg. Dat zijn de verdragslanden.

Voor welke pensioenen en uitkeringen geldt de buitenlandregeling?

De buitenlandregeling geldt voor u als u ten minste 1 van de volgende wettelijke pensioenen en uitkeringen ontvangt:

  • AOW (ouderdomspensioen)
  • Anw (nabestaandenpensioen)
  • Flexibel (vervroegd) pensioen of keuzepensioen
  • OBR (overbruggingsuitkering)
  • WAO-, WIA- of WAZ-uitkering
  • Wajong-uitkering
  • Wachtgelduitkeringen (WW+) voor militairen en ambtenaren

Wie zijn gezinsleden van grensarbeiders?

Wie geldt als gezinslid verschilt per land. In sommige landen moet u bijvoorbeeld getrouwd zijn met uw partner om in aanmerking te komen voor de buitenlandregeling. In andere landen niet. Vraag dat daarom na bij de zorgverzekeraar in uw woonland.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.