Hoe kunt u stemmen vanuit het buitenland?

Woont u in het buitenland, dan kunt u op 3 manieren uw stem uitbrengen: per post, met een kiezerspas in een Nederlandse gemeente of via een volmacht. U moet zich in alle gevallen eerst eenmalig registreren als kiezer buiten Nederland.

1. Stemmen per post (briefstembewijs)

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan krijgt u voor elke verkiezing automatisch uw briefstembewijs en retourenveloppen toegestuurd per post. U krijgt het stembiljet en de kandidatenlijst per e-mail, zodra de kandidatenlijst is vastgesteld. U kunt het stembiljet zelf printen en invullen. Stuur het stembiljet daarna samen met het briefstembewijs en een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of identiteitskaart op naar het adres van het briefstembureau op de retourenvelop.

Houd rekening met bezorging
Houd er rekening mee dat het tijd kost om iets per post te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen.

2. Stemmen in een Nederlandse gemeente (met kiezerspas)

Bent op de verkiezingsdag in Nederland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op een stembureau in Nederland. Dit kan met een kiezerspas. Deze pas vraagt u aan via stemmenvanuithetbuitenland.nl. Let op: u moet wel geregistreerd staan als kiezer buiten Nederland. Het is niet mogelijk om u permanent te registreren om te stemmen met een kiezerspas. U moet dit voor elke verkiezing opnieuw aanvragen.

3. Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Om een volmacht aan te vragen, moet u wel geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Het is niet mogelijk om u permanent te registreren om te stemmen via een volmacht. U moet dit voor elke verkiezing opnieuw aanvragen.