Stage bij de Nederlandse ambassade in Luxemburg

De Nederlandse ambassade in Luxemburg is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 1 maart 2020 t/m 31 juli 2020.

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Luxemburg is een kleine post zonder echte afdelingen. Naast de ambassadeur werken er een plaatsvervangend ambassadeur, vijf lokale medewerkers en een stagiair(e). De ambassade richt zich op de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Luxemburg, de Luxemburgse positie binnen de EU en de Benelux en volgt de ontwikkelingen bij de EU-instellingen in Luxemburg. De ambassade houdt zich tevens bezig met economische en consulaire zaken, biedt ondersteuning bij de EU-ministerraden die drie keer per jaar plaatsvinden in Luxemburg, en zet zich samen met Nederlandse verenigingen in voor de Nederlandse gemeenschap (zo’n 5000 mensen) in Luxemburg.

Stageomschrijving

De stagiair(e) wordt geacht een stageopdracht te hebben die zo veel mogelijk aansluit bij zijn/haar studie. Uiteraard kan die opdracht in gezamenlijk overleg worden vastgesteld. Daarnaast kan, doordat de post betrekkelijk klein is, de stagiair(e) op alle werkterreinen ervaring opdoen waarbij de focus ligt op de economische en politieke werkzaamheden.

De stagiair(e) houdt zich bezig met handelsbevordering en het verslaan van relevante, incl. financieel-economische, ontwikkelingen in Luxemburg. Hij/zij werkt de relevante websites bij. De stagiair(e) onderzoekt tevens de mogelijkheden voor publieksdiplomatie-activiteiten op het vlak van klimaatverandering en onderhoudt daartoe contacten met de relevante Luxemburgse organisaties. Hij/zij assisteert, waar nodig, bij de andere ambassadewerkzaamheden en ondersteunt bij culturele en publieksdiplomatie-evenementen. Ook woont de stagiair(e) namens de ambassade bij regelmaat bijeenkomsten bij en legt hiervan verslag. 

Profiel van de stagiair(e)

  • Je volgt een universitaire opleiding en je bent bij voorkeur in de masterfase.
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
  • Kennis van het Frans (niveau B1/A2 minimaal) is een absolute vereiste, kennis van het Duits is een plus.
  • Je bent internationaal georiënteerd en hebt belangstelling voor internationale en Europese betrekkingen.
  • Kennis van de EU en economie en/of handel is een pré.
  • Je hebt belangstelling voor de aanpak van klimaatverandering.
  • Je bent flexibel en sociaal ingesteld.
  • Je bent enthousiast, initiatiefrijk en toont een goede inzet.
  • Je bent in staat je gemakkelijk aan te passen in nieuwe situaties.
  • Je beschikt over goede rapportagevaardigheden.

Wat bieden wij

Een vriendelijke en stimulerende werkomgeving waarin je de kans krijgt om kennis te maken met de verschillende werkzaamheden op een ambassade en in het bijzonder die op het vlak van handel.

Voorwaarden en vergoedingen

De stagiair(e) dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en dient gedurende de gehele stage ingeschreven te staan bij een (Nederlandse) onderwijsinstelling. Voor meer informatie over het stagereglement zie de algemene voorwaarden en vergoedingen voor stages bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reageren tot en met 8 december

Voor meer informatie kun je contact opnemen met plv. ambassadeur Yvonne Ruijters via lux@minbuza.nl. Geïnteresseerden kunnen tot en met 8 december 2019 solliciteren d.m.v. een CV en motivatiebrief te sturen naar bovenstaand email adres.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.