Meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. Deze buitenlandse bedrijven zijn verplicht deze tijdelijke werkzaamheden die vanaf 1 maart 2020 worden uitgevoerd, online te melden via www.postedworkers.nl. Dat kan al vanaf 1 februari 2020.

Nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland contracteren, hebben per 1 maart 2020 een controleplicht als klant of opdrachtgever. Zij zijn verplicht te controleren of deze tijdelijke krachten aangemeld zijn. Voor meer informatie en online melden (vanaf 1 feb.) ga naar: www.postedworkers.nl.