Legaliseren van documenten uit Libië voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Libië gebruiken in Nederland. U laat deze legaliseren door het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Libië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Opvragen van documenten

U haalt eerst een brief bij uw gemeente waar uw Libische ‘nationale nummer’ in staat. U heeft daarbij uw familieboekje nodig. Iemand anders kan dit ook voor u doen. Geef diegene uw familieboekje mee.

Voor het opvragen van het afschrift heeft u de brief en opnieuw uw familieboekje nodig. Dit geldt ook voor de persoon die dit voor u in de plaats doet.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de gemeente waar u woont.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document legaliseren bij het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken. Met deze legalisatie is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Libië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.