Verklaring van woonplaats in Liberia

Als u in Liberia woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. Een ambassade of consulaat kan de verklaring voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Per e-mail of per post

Voor de hierboven genoemde verklaringen kunt u de benodigde documenten scannen en per e-mail sturen of per post sturen aan:

Netherlands Embassy Accra

Geef duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft, dit vermelden wij in de verklaring.

Gemiddeld duurt het 10 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Voor verzending per DHL, stuurt u een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe mee.

Mocht u in Nederland wonen, dan kan het met onze koerier worden verstuurd en hiervoor worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

In persoon

Maak een afspraak bij de ambassade in Accra via het online afsprakensysteem.

Betaling

Om het te betalen bedrag te bepalen, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven.

Maak het totaalbedrag over naar de bankrekening van de ambassade. Vermeld bij de overschrijving: consulaire verklaring + uw naam.

ING Bank
Amsterdam Financial Plaza
Bijlmerdreef 109
1102 BW  Amsterdam

Rekening op naam van: Nederlandse ambassade Accra
IBAN: NL57 INGB 0705 0010 08
BIC of SWIFT CODE: INGBNL2AXXX

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.