Trouwen in Libanon

Wilt u als Nederlander trouwen in Libanon? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken

  • In Libanon kunt u geen burgerlijk huwelijk sluiten. Een huwelijk sluit u bij een religieuze instantie zoals de kerk of een islamitische rechtbank.
  • Het religieuze huwelijk kent andere regels dan een Nederlands burgerlijk huwelijk. Rechten en plichten tussen man en vrouw zijn niet gelijk. Lees meer over huwelijk in Libanon.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Documenten voor het sluiten van een religieus huwelijk in Libanon

De religieuze instantie (kerk of islamitische rechtbank) bepaalt welke documenten u moet overleggen. Meestal is een geboorteakte nodig en bewijs dat u ongehuwd of gescheiden bent:

  • uw geboorteakte vraagt u op in de gemeente waar u bent geboren
  • bewijs dat u ongehuwd bent of gescheiden vraagt u op bij uw woongemeente in Nederland. Als u buiten Nederland woont vraagt u een consulaire verklaring op bij de Nederlandse ambassade in uw woonland.

Registratie in het Libanese civiele register

Een religieus huwelijk is alleen geldig na registratie in het Libanese civiele register.

Hebben u en uw partner beiden niet de Libanese nationaliteit? Dan registreert u uw huwelijk bij de Foreigner Civil Registration Department op het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Libanon. De Civil Registration Department vraagt meestal bewijs dat u beiden in Libanon verbleef toen het huwelijk werd gesloten.

Inschrijving van een Libanees huwelijk in Nederland

Voor inschrijving in Nederland moet u 2 documenten legaliseren op de Nederlandse ambassade in Beiroet:

  1. de religieuze huwelijksakte (als u een huwelijkscontract heeft bij de islamitische rechtbank en het contract is ouder dan 6 maanden dan moet de islamitische rechtbank vermelden dat uw huwelijk nog voortduurt)
  2. bewijs van de huwelijksregistratie in het civiele register.

Polygame huwelijken worden niet erkend in Nederland.