Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Laos

Wilt u als Nederlander trouwen in Laos? Dan kan de ambassade of consulaat een verklaring van huwelijksbevoegdheid opstellen.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Aanvullende informatie

Benodigde documenten

Conform artikel 4 van het Laotiaanse decreet 198/PM zijn de volgende documenten nodig om in Laos in het huwelijk te treden:

 1. Een officieel verzoek om te trouwen (goedgekeurd door lokale autoriteit/dorpshoofd)
 2. Een curriculum vitae
 3. Een woonplaatsverklaring
 4. Een kopie van het paspoort
 5. Een ongehuwd verklaring
 6. Een gezondheidsverklaring
 7. Een Verklaring Omtrent Gedrag
 8. Pasfoto's
 9. Een bewijs van inkomen van de Nederlandse huwelijkspartner
 10. Een ‘guarantee letter’ in geval van echtscheiding
 11. Een door het Laotiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerde huwelijksbevoegdheidsverklaring

Toelichting:

Ad 1. Officieel verzoek om te trouwen

Een brief die zelf opgesteld kan worden.

Ad 2. Curriculum vitae

Opsomming van persoonsgegevens, levensloop en familierelaties.

Ad 3. Woonplaatsverklaring

Verkrijgbaar bij gemeente in Nederland (uittreksel GBA).

Ad 6. Gezondheidsverklaring

Een buitenlander moet bij een Laotiaans ziekenhuis een medische keuring laten doen en door de dokter een gezondheidscertificaat laten tekenen en stempelen.

Ad 7. Verklaring Omtrent Gedag

Dit is verkrijgbaar via de gemeente in Nederland (VOG).

Ad 9. Bewijs van inkomen

De buitenlander moet een werkgeversverklaring/salarisafschrift/bankafschrift tonen.

Ad 10. ‘Guarantee letter’

De buitenlander moet een brief opstellen waarin hij bevestigt dat mocht het tot een echtscheiding komen, hij de partner terugstuurt naar het moederland en haar doet toekomen vanuit het huwelijk wat haar volgens de wet toekomt.

Ad 11. Huwelijksbevoegdheidverklaring

Verkrijgbaar bij Nederlands consulaat in Laos of de Nederlandse ambassade in Bangkok.

Legalisatie en vertaling

Alle documenten die door Nederlandse instanties in Nederland zijn verstrekt moeten vertaald worden in het Engels en worden gelegaliseerd (Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en Laotiaanse Ambassade Brussel). Daarna moeten de documenten in Vientiane in het Laotiaans vertaald worden. Vertalingen worden alleen geaccepteerd als dit door het vertaalbureau bij het Laotiaans gerechtsgebouw op Thatdua Road is gedaan.

Voor advies over het papierwerk kunt u terecht bij:

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem

Wanneer u 's ochtends een consulaire verklaring aanvraagt, kunt u deze dezelfde dag tussen 14.00 en 15.00 uur afhalen of thuisgestuurd krijgen. In het laatste geval levert u zelf een voldoende gefrankeerde envelop aan met daarop uw naam en adres in blokletters.

Procedure voor het indienen van een schriftelijke aanvraag

Schriftelijke aanvragen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst geretourneerd.

Bij een schriftelijk aanvraag dient u de volgende documenten op te sturen:

 • Een brief met verzoek welke verklaring u thuisgestuurd wilt krijgen.
 • In de verklaring dienen wij het doel waarvoor het wordt afgegeven te vermelden. Geef daarom graag duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft.
 • Bij een visumondersteuningsbrief of  verklaring van woonplaats  dient u een speciaal document te downloaden, in te vullen en mee te sturen, inclusief de (per verklaring verschillende) vereiste documenten.
 • Kopie van uw paspoort.
 • THB 1300 in kontanten (U ontvangt wisselgeld en een kassabon)
 • Of een print van uw overschrijving van 30 euro naar de bankrekening in Nederland onder vermelding van omschrijving BAN-CA, uw initialen en achternaam:

Account name : Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO Posten

Account number :  NL74INGB0705454177

Name of Bank : ING Bank N.V. te Amsterdam

BIC : INGBNL2A

Currency : EUR

 • Een aan uzelf geadresseerde retourenvelop waarop u zelf de benodigde postzegel(s) plakt.
 • Uw contactgegevens (telefoon/e-mail).

Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen en geretourneerd.

U wordt geadviseerd een koeriersdienst (Thailand Post, UPC, DHL) te gebruiken zodat u na kunt gaan waar uw poststuk zich bevindt. De ambassade is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van post of late bezorging.

U kunt de lokale tarieven ook op de website van de Nederlandse ambassade in Thailand vinden.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag na het lezen van de informatie op deze pagina? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.