Trouwen in Kroatië

Wilt u als Nederlander trouwen in Kroatië? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Voor de meest recente en complete informatie over de mogelijkheden om te trouwen in Kroatië, dient u contact op te nemen met de Kroatische autoriteiten. De aangewezen instantie hiervoor is Matični Ured in de gemeente waar u woonachtig bent.

Kroatië erkent alleen het huwelijk tussen man en vrouw. Nederlanders die in Kroatië willen trouwen dienen zich te laten registeren bij de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt.

Bij de registratie dient u de volgende documenten mee te nemen

  1. Een afschrift van de geboorteakte;
  2. Verklaring van ongehuwdheid;
  3. Een afschrift van een echtscheidingsakte (als een partner eerder getrouwd is geweest);
  4. Een verklaring van geen bezwaar over het voorgenomen huwelijk;
  5. Een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs).

De eerste vier documenten kunt u krijgen bij de gemeente in Nederland waar u bent geboren, waar u woont, waar u hebt gewoond of waar u bent gescheiden. Al deze vier documenten moeten origineel zijn (dus géén kopieën) en mogen op het moment van registratie niet ouder zijn dan zes maanden. Indien het geen internationale documenten betreft, is een apostille stempel vereist met een officiële vertaling van de verklaring.