Consulaire tarieven in Kroatië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt contant betalen in Kroatische kuna (HRK) of met credit/debit card betalen.

Tarieven vanaf 2 februari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR HRK
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 1.042,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 909,00
Zakenpaspoort / Business passport 136,16 1.016,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 941,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 735,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80 371,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 447,00

Visa

EUR    

HRK

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 12 jaar / Schengen visa child (6 - 12) 40,00 298,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 597,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 261,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40,00 298,00
Caribisch visum (max 30 dagen) / Carribbean visa (max. 30  days) 80,00 597,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR HRK
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 156,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 2.611,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR HRK
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 223,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 195,00
Legalisaties / Legalisations EUR HRK
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 195,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 195,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 768,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 977,00

Bij betaling met een betaalpas of credit card kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag.