Stage bij de Nederlandse ambassade in Zagreb

Gezien de huidige situatie omtrent Covid-19 neemt de Nederlandse ambassade in Zagreb tot nader order geen nieuwe stagiairs aan. Indien de situatie veranderd zullen wij dit vermelden op onze website.

De Nederlandse ambassade in Zagreb biedt normaliter één stage per kalenderjaar aan voor studenten die een voor de ambassade relevante studie volgen en die in een vergevorderd stadium van hun studie zijn. De stage focust zich inhoudelijk voornamelijk op economie, handelsbevordering en EU dossiers waarin Kroatië posities inneemt, tevens zullen politieke en regionale dossiers aan bod kunnen komen.

De werkomgeving

De Kroatische hoofdstad Zagreb is een levendige, leefbare en veilige stad van bijna een miljoen inwoners, waaronder ruim 75.000 studenten. De stad ligt centraal in de regio en biedt gemakkelijk toegang tot de Adriatische kust, de Sloveense Alpen, maar ook tot landen als Hongarije, Oostenrijk en Italië.

De ambassade in Zagreb is een kleine post met twee diplomaten en acht lokale medewerkers. De ambassade draagt een open werksfeer uit en werkt als een team in plaats onafhankelijk. Hoofdtaak van de ambassade is het onderhouden en zo mogelijk versterken van de bilaterale contacten met de overheid, organisaties en inwoners van Kroatië. De werkzaamheden volgen de prioriteiten van Nederland zoals: de opvolging van afspraken die Kroatië voor zijn toetreding tot de EU heeft gemaakt; de huidige financieel-economische situatie van het land; en de handelsbetrekkingen met Nederland.

De functie-inhoud

De functie-inhoud

De stagiair(e) krijgt de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met het takenpakket van een moderne kleine ambassade door mee te lopen met de verschillende medewerkers en door de werkzaamheden van de ambassade te ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan

* het volgen van economische en politieke ontwikkelingen in Kroatië en de regio;

* het opstellen van rapportages over actuele onderwerpen en het;

* bijwonen van lezingen, conferenties en andere toepasselijke evenementen;

* het doen van onderzoek in voor de ambassade relevante dossiers;

* bijdragen aan logistieke en andere praktische werkzaamheden van de ambassade;

* het (mede) bedenken en (helpen) organiseren van publieksdiplomatieke activiteiten;

* het volgen van en schrijven voor sociale media;

Functie-vereisten

Wij vragen van een stagiair(e) de volgende kennis en vaardigheden:

* volgen van een voor de ambassade relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase;

* uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;

* goede beheersing van het Kroatisch strekt tot aanbeveling;

* goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

* affiniteit met sociale media;

* aantoonbare interesse in internationale politiek, economische en sociale vraagstukken, met name gericht op Centraal-Europa en de Westelijke-Balkan;

* basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de Europese Unie;

* basiskennis van de binnenlandse politieke verhoudingen in Nederland en bij voorkeur ook Kroatië;

* initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;

* representativiteit, enthousiasme en inzet.

Voorwaarden en vergoedingen

Gezien het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een voorwaarde dat de stagiair(e) de Nederlandse nationaliteit heeft en tijdens de beoogde stageperiode studeert aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland ofwel in het buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt een stagevergoeding. Meer informatie over stagemogelijkheden, voorwaarden en vergoedingen is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Solliciteren voor een stageplek?

Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief, een cv en meest recente cijferlijst kunnen worden gezonden naar ZAG@minbuza.nl.
Vermeld in je motivatiebrief in ieder geval wat je specialisaties en interesses zijn en de reden waarom je stage wilt lopen bij de ambassade in Zagreb.
Wij streven ernaar om sollicitanten binnen 14 dagen na de sluitingsdatum uitsluitsel te geven. Met geschikte kandidaten houden wij selectiegesprekken per Skype.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.