Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

U wilt uw Nederlandse document geschikt maken voor gebruik in een ander land. U heeft dan meestal eerst een Nederlandse legalisatie nodig. Uw document krijgt dan een bepaalde stempel of sticker. Meestal doet de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken de laatste legalisatie.

Documenten uit landen en gemeenten van het Koninkrijk der Nederlanden kunt u overal in het koninkrijk gebruiken zonder legalisatie.

Wat is legaliseren en waar is het voor nodig?

Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Bijvoorbeeld een diploma of een afschrift van de burgerlijke stand. Door deze legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

De procedure hangt af van het type document:

Overheidsdocumenten

 • afschrift van de burgerlijke stand
 • kopie van paspoort
 • verblijfsdocument

Diploma’s

 • diploma
 • cijferlijst
 • certificaat
 • bewijs van inschrijving bij een opleiding

Medische verklaringen

 • gezondheidsverklaring
 • medicijnverklaring
 • dierenpaspoort

Juridische documenten

 • volmachten
 • beschikking van een rechtbank
 • document van een advocaat
 • document van een notaris

Zakelijke documenten

 • statuten
 • analyserapport
 • exportdocument
 • certificaat van herkomst

Documenten van Nederlandse organisaties die u rechtstreeks kunt laten legaliseren

Het CDC legaliseert documenten van een aantal organisaties rechtstreeks wanneer op het document de naam en handtekening staan van een bevoegde medewerker.

Welke documenten kunt u niet laten legaliseren?

U kunt bijvoorbeeld de volgende documenten niet laten legaliseren door het CDC:

 • door een ambassade of een consulaat afgegeven documenten, die in Nederland juridisch ongeldig zijn, zoals een consulaire echtscheiding
 • documenten met een verklaring dat goederen niet in Israël zijn geweest of gemaakt
 • religieverklaringen, zoals christen-verklaringen of doopbewijzen
 • documenten met een stempel ‘seen by’/‘gezien door’ of ‘seen for copy’/‘gezien voor kopie’

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.