Legaliseren van documenten uit Koeweit voor gebruik in Nederland

U wilt uw Koeweitse document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Koeweitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Koeweit uw document.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Koeweit.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij het centraal geboorte- en overlijdensregister. Dit register is onderdeel van het ministerie van Gezondheid in Koeweit.

 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Koeweitse autoriteiten waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren

Laat uw document eerst legaliseren bij het Koeweitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna (nadat u een afspraak gemaakt heeft) met uw document naar de Nederlandse ambassade in Koeweit voor de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Koeweit.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.