Veteranendag 2021 in Kenia

Nederlandse Veteranen in Kenia,

Op 26 juni is het Veteranendag in Nederland. Op deze dag bedankt Nederland haar veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede en veiligheid, recent en meer in het verleden, jong en oud. Voorheen ging dit in Nederland gepaard met grote festiviteiten, zoals bijvoorbeeld het houden van een nationaal defilé. In verband met COVID zullen deze festiviteiten in Nederland uiteraard in afgeschaalde vorm moeten plaatsvinden.

In Kenia hebben we tot nu toe geen specifieke aandacht aan Veteranendag besteed. Daar moet verandering in komen! Daarom onderzoekt de Nederlandse ambassade in Kenia de mogelijkheden voor het organiseren van een (fysieke of digitale) Nederlandse Veteranendag in Kenia. Deze dag biedt aan Nederlandse Veteranen en hun partners in Kenia de gelegenheid elkaar eens in een andere omgeving te ontmoeten, verhalen te delen en herinneringen op te halen.

Daarom: bent u een Nederlandse veteraan en verblijft u in Kenia? Meldt u dan voor 23 mei 2021 aan voor deze Veteranendag via de Nederlandse Defensie Attaché in Kenia (Lkol N.C. Rienks) door een email te sturen aan NAI-DEFAT@minbuza.nl. Wij verzoeken u te vermelden of u met of zonder partner deelneemt (indien het een fysiek evenement kan worden) en of u in het bezit bent van een Veteranenspeld.

Begin juni versturen wij geïnteresseerden nadere details over de wijze waarop deze Nederlandse Veteranendag in Kenia zal verlopen. Dit is mede afhankelijk van de situatie rond COVID en het aantal aanmeldingen.

Wellicht tot ziens!