Kansen voor ondernemers in Kazachstan

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Kazachstan? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Zakendoen in Kazachstan is complex. Kazachstan is een hoogdrempelige markt om te betreden. Enige exportervaring is aan te bevelen. Een goede voorbereiding is noodzakelijk en leidt tot gerichte vragen. Dit stelt de ambassade in staat om u een antwoord op maat te geven.

Dienstverlening van de ambassade

De dienstverlening van de ambassade beperkt zich tot eerstelijns ondersteuning. We bieden u informatie en ondersteunen u bij uw zoektocht naar nieuwe handelscontacten. De ambassade kan geen marktonderzoeken voor u uitvoeren.

Informatie bieden

Wij kunnen u helpen bij het vinden van informatie over:

  • de Kazachstaanse economie, het ondernemingsklimaat en de kansrijke sectoren
  • het zakendoen in Kazachstan
  • Kazachstaanse handels- en investeringsregels
  • adviseurs in Kazachstan
  • relevante overheidsinstanties
  • relevante brancheorganisaties en potentiële handelspartners

Nieuwsbrief

De ambassade in Kazachstan publiceert elke maand een economische nieuwsbrief (in het Engels) en nieuwsbrieven over energie-uitdagingen.

Doorverwijzen

Wij kunnen u doorverwijzen naar organisaties binnen de tweedelijns ondersteuning. Dit zijn meestal adviesbureaus, gespecialiseerde consultanten, juristen, etcetera. Zij vragen doorgaans een vergoeding op basis van commerciële tarieven voor hun dienstverlening.

Bedrijf registreren

Heeft u een vestiging in Kazachstan? Dan kunt u deelnemen aan handelspromotionele activiteiten die de ambassade organiseert. E-mail uw naam, functie en contactgegevens naar alm-ea@minbuza.nl om op de hoogte te blijven van deze activiteiten.

Meer weten over zakendoen in Kazachstan?

Heeft u nog vragen over zakendoen in Kazachstan? Stuur een e-mail naar alm-ea@minbuza.nl.