Consulaire tarieven in Kazachstan

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt alleen contant betalen, in Kazachse tenge (KZT).

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR KZT
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 48,55 20.700,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 25.600,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR KZT
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00 79.900,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00 136.300,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 8.900,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00 376.400,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00 480.300,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00 279.900,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00 384.100,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00 55.500,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 149,500.00
Consulaire documenten / Consular documents EUR KZT
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 12.800,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 11.200,00
Legalisaties / Legalisations EUR KZT
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 11.200,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 11.200,00