Legaliseren van documenten uit Kaapverdië voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Kaapverdië gebruiken in Nederland. Een aantal documenten uit Kaapverdië kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren met een apostille door de autoriteiten van Kaapverdië.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Kaapverdië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een uittreksel waar de tekst in 9 talen op staat.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • verklaring van ongehuwd zijn

Deze documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Kaapverdische autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Documenten opvragen bij het Kaapverdisch consulaat in Nederland

U kunt sommige afschriften van de burgerlijke stand opvragen bij het Kaapverdische consulaat in Rotterdam. De informatie op deze site is in het Portugees.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten laat u waarmerken door de Kaapverdische consul. Daarna laat u ze legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag. U kunt ze dan meteen in het Koninkrijk der Nederlanden gebruiken.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Kaapverdië waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland:

 • meertalige uittreksels van de burgerlijke stand

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben legalisatie met een apostille nodig:

 • meertalige uittreksels die u in andere delen van het Koninkrijk wilt gebruiken dan Europees Nederland
 • alle overige documenten

Waar kunt u uw document laten legaliseren

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Kaapverdische autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.