Verklaring van in leven zijn in de Kaaimaneilanden

Woont u in de Kaaimaneilanden? En heeft u een verklaring van in leven zijn nodig? Heeft u een voorbedrukte verklaring van bijvoorbeeld de SVB, het ABP etc.? Check of een lokale notaris uw voorbedrukte verklaring van in leven zijn kan stempelen.

Wilt u in persoon een verklaring van in leven zijn aanvragen? Dan kunt u op afspraak terecht bij het Nederlandse consulaat-generaal in Miami of 1 van de andere Nederlandse vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen aanvraag doen.

Wanneer heeft u een verklaring van in leven zijn nodig?

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) vragen.

Wat heeft u nodig?

Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs
  • uw nationaliteit of nationaliteiten kan of kunnen worden vastgesteld
  • uw adres en woonplaats kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont
  • uw burgerlijke staat kan worden vastgesteld: bijvoorbeeld door een huwelijksakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Stempelen van een verklaring van in leven zijn

Sommige Nederlandse uitkeringsinstanties hebben eigen verklaringen van in leven zijn opgesteld. De ambassade of het consulaat kan deze documenten vervolgens ondertekenen en stempelen (kosteloos). U hoeft dan geen aparte verklaring van in leven zijn aan te vragen. Hiervoor moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u komt zelf naar de ambassade
  • u laat een geldig Nederlands identiteitsbewijs zien
  • u toont uw woonadres aan: bijvoorbeeld met officiële documenten van de autoriteiten
  • u tekent de documenten op de ambassade in het bijzijn van een medewerker van de ambassade of het consulaat

Verklaring bij gemeentehuis of notaris ook mogelijk

Als u niet naar de ambassade of het consulaat kunt komen, dan kunt u ook terecht bij het gemeentehuis of een notaris in de buitenlandse gemeente waar u woont.

Verklaring van in leven zijn in dit land of gebied

Check of een lokale notaris uw voorbedrukte verklaring van in leven zijn kan stempelen.

Wilt u in persoon een verklaring van in leven zijn aanvragen? Dan kunt u op afspraak terecht bij het Nederlandse consulaat-generaal in Miami of 1 van de andere Nederlandse vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten.

Maak een afspraak via het online appointment systeem (Engelstalig).

Wilt u de verklaring in Chicago aanvragen? Stuur dan een e-mail om een afspraak te maken.