Legaliseren van documenten uit Jemen voor gebruik in Nederland

Uw document uit Jemen heeft legalisatie nodig van het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna een verklaring van de ambassade van Jemen in Den Haag. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert de verklaring.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Jemen.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Jemenitische autoriteiten waar u een document kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document legaliseren bij het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanwege de situatie in Jemen kan de Nederlandse ambassade in Sana’a niet legaliseren. Om toch een Nederlandse legalisatie te krijgen, kunt u het volgende doen:

 • Vraag bij de Jemenitische ambassade in Den Haag een consulaire verklaring over uw document op. De ambassade kan u vertellen wat de voorwaarden zijn voor het opvragen van deze verklaring.
 • Laat de consulaire verklaring legaliseren door het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. U heeft het originele document hier bij nodig.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Jemen.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.