Geboorte aangeven in Japan

Wanneer uw kind in Japan wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. In sommige gevallen wordt u aangeraden ook een geboorteakte te laten opmaken bij de ambassade in Tokio. U kunt uw kind erkennen in Japan of in Nederland.

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte van Nederlandse ambassade

U kunt aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dan krijgt u een Nederlandse akte, die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u (later) een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Er is geen aanvullende informatie.

De geboorte van een kind in Japan moet binnen 14 dagen worden aangegeven bij uw ward-office; u kunt hier terecht voor vragen over deze aangifte.

U kunt een Japanse geboorteakte inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht en hoeft niet binnen een bepaalde periode te gebeuren. Het wordt u aangeraden dit wel te doen; een uittreksel van de geboorteakte van uw kind kan vanaf de inschrijving op deze manier eenvoudig online worden opgevraagd.

Voor de inschrijving van de geboorteakte kunt u het familieregister (koseki tohon 戸籍謄本) van uw Japanse partner gebruiken waarin de gegevens van het in te schrijven kind staan. Het dient voor de inschrijving wel voorzien te zijn van een Japanse apostille en een vertaling van een beëdigde vertaler.

Nationaliteit van het kind

Nationaliteit ouders Nationaliteit kind
Nederlandse moeder en vader Nederlands
Nederlandse moeder en Japanse vader Nederlands en Japans
Nederlandse vader en Japanse moeder

Nederlands en Japans*

*indien beide ouders ten tijde van geboorte met elkaar gehuwd zijn.

Kind erkennen

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de Nederlandse vader het kind erkennen. Een erkenning waardoor het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt is voor de geboorte t/m 6 jaar na de geboorte mogelijk. Een erkenningsakte kunt u laten opmaken bij de Japanse autoriteiten, of bij een ambtenaar van de burgelijke stand in Nederland. Lees hier meer over erkenning.

Geboorteakte laten opmaken bij de ambassade in Tokio

U kunt bij de Nederlandse ambassade in Tokio een geboorteakte laten opmaken. Dit is niet verplicht en wordt niet altijd aangeraden. Deze akte kan niet worden ingeschreven in Nederland en zal in de toekomst alleen opgevraagd kunnen worden bij de ambassade zelf. 

In de volgende situaties wordt u aangeraden dit wel te doen:

  1. Een van de ouders is Japans en u wilt het kind voor de Nederlandse wetgeving de Nederlandse achternaam geven. Volgens de Japanse wetgeving kan namelijk alleen de achternaam van de Japanse ouder opgenomen worden in de Japanse geboorteakte.
  2. Een van de ouders is Japans en u wilt het kind alleen voor de Nederlandse wetgeving een tweede voornaam geven.  

In het geval van twee Nederlandse ouders is het niet nodig om de geboorteaangifte bij de ambassade te doen en raden wij aan de bovenstaande procedures te volgen om de Japanse akte in Den Haag te registreren. 

Voorwaarden

  • De geboorteaangifte bij de ambassade moet binnen 14 dagen en vóór de Japanse geboorteaangifte gebeuren.
  • De vader en/of moeder van het kind moeten langskomen bij de ambassade in Tokio. Maak hiervoor een afspraak via e-mail.

Benodigdheden

  • De originele paspoorten van beide ouders.
  • De originele Japanse ziekenhuisverklaring (shussho shomeisho 出生証明書), voorzien van een beëdigde vertaling.
  • Huwelijksakte van de ouders, niet ouder dan 6 maanden (vertaald en gelegaliseerd indien niet Nederlands. Indien Japans document: het familieregister van de Japanse partner (koseki tohon 戸籍謄本), voorzien van een Japanse apostille en een beëdigde vertaling).

Na bovenstaande procedures zal uw kind twee verschillende namen hebben, namelijk de Nederlandse onder de Nederlandse wetgeving, en de Japanse onder de Japanse wetgeving. U als ouder bent zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen die hierdoor kunnen ontstaan.

Om de correlatie tussen de twee achternamen te verduidelijken kan de Nederlandse achternaam tussen haakjes in het Japanse paspoort worden opgenomen. Het Nederlandse paspoort kan over het algemeen daarvoor als bewijs dienen. Neem voor meer informatie contact op met de instantie waar u het Japanse paspoort zult aanvragen.

Akte van naamskeuze

Binnen twee jaar na de geboorte kunt u een akte van naamskeuze laten opmaken bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland.  Een afschrift hiervan is nodig als bewijs voor de gekozen achternaam bij de (eerstvolgende) Nederlandse paspoortaanvraag. Voor vragen over deze procedure kunt u terecht bij de gemeente waar u de akte wilt laten opmaken.

In een akte van naamskeuze wordt alleen voor de achternaam gekozen en niet voor een tweede voornaam. Lees op de website van justis meer over voornaamswijziging.

Afschrift van geboorteakte opvragen

Lees hier hoe u een afschrift van de geboorteakte bij de ambassade in Tokio kunt aanvragen.