Consulaire tarieven in Japan

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Op de Nederlandse ambassade in Tokio kunt u zowel met betaalpas of credit card in euro's betalen als contant in yen. Bij betaling met een betaalpas of credit card kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR JPY
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76
Zakenpaspoort / Business passport 136,16
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12
Laissez-passer of noodpasoort / Laissez passer or emergency document 48,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 7,610,00

Visa

EUR    

JPY

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 35,00 4.440,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 60,00 7.610,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 4.440,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum / Carribbean visa 35,00 4.440,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR JPY
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 2.660,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 44.410,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR JPY
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 3.800,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 3.330,00
Legalisaties / Legalisations EUR JPY
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 3.330,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 3.330,00